Solberg & Andersen AS – Flochem AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Leverandør til offshore-industrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.03.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Solberg & Andersen AS (org. nr. 982726220) erverver 100 % av aksjene i Flochem AS (org. nr. 921757786)