Solon Eiendom ASA – Kruse Smith Eiendom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utvikling og salg av eiendommer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.02.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Solon Eiendom ASA (org.nr. 966 033 967) erverver 100 % av aksjene i Kruse Smith Eiendom AS (org.nr. 941 460 239)