Solstad Offshore ASA – NOR Offshore Pte. Ltd.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for offshore-fartøyer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Solstad Offshore ASA (org.nr. 945 883 294), økning av aksjeandelen i NOR Offshore Pte. Ltd. (Singapore) fra en tredjedel til 50 prosent.Meldt til Konkurransetilsynet