Solstad Offshore ASA – Rem Offshore ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Rederi med virksomhet innen offshoreservice

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.08.2016

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Solstad Offshore ASA (org.nr. 945883294) overtar enekontroll av Rem Offshore ASA (org.nr. 989284339)