Sopra Steria AS – Marin IT AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.06.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Sopra Steria AS (org.nr. 910 909 088) erverver alle aksjene i Marin IT AS (org.nr. 994 796 550)