Sør-Tre Bruk AS – Granvin Bruk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Trelastproduksjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.12.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Sør-Tre Bruk AS (org. nr. 835259072) kjøper Granvin Bruk AS (org. nr. 881146312)