Sørco AS – Leirvik Module Technology AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Ingeniørtjenester til olje- og gassektoren.Skipsverft med spesialisering innenfor offshore boligmoduler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.04.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Sørco AS (org.nr. 930694533), oppkjøp av Leirvik Module Technology AS (org.nr. 983717098)