Sørco AS – Optimum Production AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Ingeniørtjenester til olje- og gassektoren. Datasystemer for olje- og gassektoren

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.04.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Sørco AS (org.nr. 930694533) øker sin eierandel i Optimum Production AS (org.nr. 976270428) til 50,1%