Sørco AS – Steelcad Consultants AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Tekniske tjenester til olje- og gassmarkedet.Ingeniør- og konstruksjonstjenester til skipsverft og redere

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.03.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Sørco AS (org.nr. 930694533), oppkjøp av Steelcad Consultants AS (org.nr. 987520353)