SOS International a/s – Trygghetssentralen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Trygghetsalarmtjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.03.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

SOS International a/s ( org. nr. 17013718, Danmark) overtar alle aksjene i Trygghetssentralen AS (Org. nr. 999238524)