Søylen Eiendom AS – Østsiden Eiendom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: utleie av næringsbygg

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.10.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Søylen Eiendom AS (org.nr. 986 709 509), oppkjøp av Østsiden Eiendom AS (org.nr. 982 574 390).Meldt til Konkurransetilsynet