SpareBank 1 BV – Sparebanken Telemark

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bankvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.03.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

SpareBank 1 BV (org.nr. 944 521 836) fusjonerer med Sparebanken Telemark (org.nr. 937 891 334)