SpareBank 1 Gruppen AS – DNB ASA – skadeforsikringsvirksomhet

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Skadeforsikringsvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.09.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

SpareBank 1 Gruppen AS (org.nr. 975 966 372) og DNB ASA (org.nr. 981 276 957) slår sammen sine skadeforsikringsvirksomheter