Sparebank 1 Gruppen AS / Fremtind Forsikring AS – Eika Forsikring AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Forsikringsvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.01.2024

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Sparebank 1 Gruppen AS (org.nr.  915 651 232) erverver Eika Forsikring AS (org.nr. 979 628 684) som slås sammen med Fremtind Forsikring AS (915 651 232)