SpareBank 1 Gruppen AS – Glitnir Factoring AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Factoringtjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.11.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

SpareBank 1 Gruppen AS (org. nr. 975966372) erverver 100 % av aksjene i Glitnir Factoring AS (org. nr. 948396882)