Sparebank 1 Kreditt AS – Eika Kredittbank AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bankvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.10.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Sparebank 1 Kreditt AS (org.nr. 975 966 453) overtar all virksomhet knyttet til kredittkort og usikrede lån fra Eika Kredittbank AS (org.nr. 989 997 254)