SpareBank 1 Markets AS – SpareBank 1 SR-Bank ASA / SpareBank 1 Nord-Norge (kapitalmarkedsavdelingene)

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Finansielle markedstjenester og investeringsbanktjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.12.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

SpareBank 1 Markets AS (org.nr. 992 999 101) erverver enekontroll i kapitalmarkedsavdelingene til SpareBank 1 SR-Bank ASA (org.nr. 937 895 321) og SpareBank 1 Nord-Norge (org.nr. 952 706 365)