SpareBank 1 Sørøst-Norge – SpareBank 1 Modum

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Banktjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.12.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

SpareBank 1 Sørøst-Norge (org.nr. 944 521 836) og SpareBank 1 Modum (org.nr. 937 889 186) fusjonerer sine virksomheter.