SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner AS – Tveit Regnskap AS / Tveit Regnskap Bergen AS / Tveit Regnskap Odda AS / Tveit Regnskap Stavanger AS / Vangdal Regnskap AS / Tveit Regnskap Bjørnafjorden AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Regnskap

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.03.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner AS (org.nr. 990945748) erverver enekontroll i Tveit Regnskap AS (org.nr. 984388241), Tveit Regnskap Bergen AS (org.nr. 935788315), Tveit Regnskap Odda AS (org.nr. 980249859), Tveit Regnskap Stavanger AS (org.nr. 994172492) og Vangdal Regnskap AS (org.nr. 989193554), samt 50 % av de utstedte aksjene i Tveit Regnskap Bjørnafjorden AS (org.nr. 916866453).