Sparebanken Hedmark – Bank 1 Oslo Akershus AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bank- og finanstjenester, skadeforsikring, livsforsikring, eiendomsmegling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.02.2016

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Sparebanken Hedmark (org.nr. 920426530) erverver samtlige aksjer i Bank 1 Oslo Akershus AS (org.nr. 910256351)