Sparebanken Midt-Norge – Romsdals Fellesbank ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for banktjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.01.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Sparebanken Midt-Norge (org.nr. 937 901 003), kjøp av minst 67 prosent og maksimalt 100 prosent av aksjene i Romsdals Fellesbank ASA (org.nr. 915 470 572).Meldt til Konkurransetilsynet