Sparebanken Pluss – Sparebanken Sør

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bankvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.06.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Sparebanken Pluss (org. nr. 937894538) fusjonener med Sparebanken Sør (org. nr. 937893566)