Sparebanken Vest – Fokus Bank ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: bankmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Sparebanken Vest (org.nr. 832 554 332), oppkjøp av Fokus Bank ASA (org.nr. 810 969 652).Meldt til Konkurransetilsynet