Sparebankgårdene AS – Lørenfaret KS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.04.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Sparebankgårdene AS (org.nr. 920 863 205), oppkjøp av Lørenfaret KS (org.nr. 982 983 129).Meldt til Konkurransetilsynet