Spencer Trading Inc – Fesil Invest AS / Fesil AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon og salg av ferrosilisium og microsilica

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.02.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Spencer Trading Inc (org. nr. 986094024) erverver kontroll over Fesil Invest AS (org. nr. 996475565) og Fesil AS (org. nr. 837041732)