Spenncon AS – Betong AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Prefabrikkerte betongelementer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.07.2014

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Spenncon AS (org.nr. 844558082) overtar virksomheten i Betong AS (org.nr. 980880125)