Spis Norge AS – Oppdal Slakteri AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kjøttproduksjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.05.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Spis Norge AS (org.nr. 976567676), oppkjøp av Oppdal Slakteri AS (org.nr. 975345041)