Sport 1 Gruppen AS / Husum Holding AS – Husumgruppen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Sportsutstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.09.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Sport 1 Gruppen AS (org.nr. 966 459 034) og Husum Holding AS (org.nr. 988 408 662) etablerer delt kontroll i Husumgruppen AS (org.nr. 920 187 528)