Sport 1 Gruppen AS – Mobo Sportsholding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Sportsbutikker, sportsklær og -utstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.05.2015

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Sport 1 Gruppen AS (org.nr. 966459034) erverver 70% av aksjene i Mobo Sportsholding AS (org.nr. 981006747)