Sporveisbussene AS – Tønsberg Bussreiser AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: turbilvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.04.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Sporveisbussene AS (org.nr. 977 495 989), oppkjøp av Tønsberg Bussreiser AS (org.nr. 981 872 088).Meldt til Konkurransetilsynet