SPV 3 AS – Curato AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Røntgentjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.09.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

SPV 3 AS (org. nr. 998407184) erverver aksjer i Curato AS (org. nr. 891408382)