SPX Corporation – AB Custos

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for pumper og varme-, ventilasjons- og sanitærmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

SPX Corporation (USA), kjøp av minimum 90 prosent av aksjene i AB Custos (svensk org.nr. 556014-2571).Meldt til Konkurransetilsynet