SPX Corporation – APV

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Industrielt produksjonsutstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.11.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

SPX Corporation (org. no. 88205, USA) erverver 100 % av aksjene i  APV (org. no. 166023,UK) med underselskap i Norge