SR Næringsinvest II AS – Proinvest AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.06.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

SR Næringsinvest II AS (org. nr. 991801588) erverver samtlige aksjer i Proinvest AS (org. nr. 976090861)