SRP Bergen DA – Gravarsveien 7 AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendomsvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.08.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

SRP Bergen DA (org. nr. 998406994) erverver enekontroll i Gravarsveien 7 AS (org. nr. 971592184)