St. Svithun Omsorg AS – Parkering og Hotell AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Sykehusparkering og pasienthotell

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.10.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

St. Svithun Omsorg AS (under stiftelse) erverver samtlige aksjer i Parkering og Hotell AS (org. nr. 988390518)