St1 Norge AS – Knapphus Energi AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av anleggsdiesel til sluttkunder

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.06.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

ST1 Norge AS (org.nr. 913 285 670) og Knapphus Energi AS (org.nr. 962 956 491) oppretter fellesforetak