St1 Norge AS – Leieavtale for deler av virksomheten til Tanabru Service AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Drivstoff

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.05.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

St1 Norge AS (org.nr. 913285670) inngår leieavtale for deler av virksomheten til Tanabru Service AS (org.nr. 984043317)