St1 Norge AS – Statoil Fuel & Retail Marine AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av marin gassolje

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.12.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Inngrep

St1 Norge AS (org.nr. 913 285 670) kjøper samtlige aksjer i Statoil Fuel & Retail Marine AS (org.nr. 930 448 494)