Standard Engineering AS – Brevik Engineering AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Engineering og konsulenttjenester innen skipsbygging, olje- og gassvirksomhet og industri

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.12.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Standard Engineering AS (org. nr. 968676865) erverver 100 % av aksjene i Brevik Engineering AS (org. nr. 988340685)