Standard Marine Nordsjø AS – PR Jotun DA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utleie og leasing av sjøtransportmateriell

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.12.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Standard Marine Nordsjø AS (org. nr. 888304932) erverver kontroll i PR Jotun DA (org. nr. 888374272)