Stangeland Gruppen AS / Jærentreprenør AS – AS Betong / Jærentreprenør Anlegg AS (betongvirksomheten)

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Betongarbeid

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.10.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Stangeland Gruppen AS (org.nr. 916 193 416) og Jærentreprenør AS (org.nr. 995 817 969) etablerer felleskontroll i nytt selskap der bl.a. AS Betong (org.nr. 828 855 832) og betongvirksomheten til Jærentreprenør Anlegg AS (org.nr. 930 022 837 inngår.