Stangeland Gruppen AS / KPB Industrier AS – Birkeland Maskinentreprenør AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Anleggsvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.05.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Stangeland Gruppen AS (org.nr. 916 193 416) har inngått avtale med KPB Industrier AS (org.nr. 918 086 315) om kjøp av 50 % av aksjene i  Birkeland Maskinentreprenør AS (org.nr. 996 662 292)