Stangeland Gruppen AS / Kranringen Holding AS – Crane Norway Group AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Krantjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.03.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Stangeland Gruppen AS (org.nr. 916 193 416) og Kranringen Holding AS (org.nr. 914 605 059) inngår felles eierskap av Crane Norway Group AS (org.nr. 917 638 381) ved sammenslåing av kranvirksomhetene i Crane Norway Group AS og Kranringen  AS (org.nr. 953 069 466)