Stangeland Gruppen AS – Veidekke Industri AS, herunder asfalt- og pukkvirksomheten i Rogaland

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Asfalt og pukkvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.02.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Stangeland Gruppen AS (org.nr. 916 193 416) erverver asfalt- og pukkvirksomheten i Veidekke Industri AS (org.nr. 913 536 770) i Rogaland