Stangeskovene AS – K. Kværner AS Kløfta Bygg

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Trelast

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.01.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Stangeskovene AS (org. nr. 916193971) erverver 100% av aksjene i K. Kværner AS Kløfta Bygg (org. nr. 977469996)