Stangeskovene Kværner AS – Hemnes Tre AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Listverk og andre trebaserte produkter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.12.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Stangeskovene Kværner AS (org. nr. 977469996) kjøper Hemnes Tre AS (org. nr. 983489958)