Start Up 254 AS – HV V Invest Kilo AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kommunikasjonsnettverk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.10.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Start Up 254 AS (org. nr. 998622719) erverver 100 % av aksjene i HV V Invest Kilo AS (org. nr. 983991742)