Startfase 424 AS – Hafslund Fibernett AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Fibernett

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.12.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Startfase 424 AS (org. nr. 996200736) erverver alle aksjene i Hafslund Fibernett AS (org. nr. 994481894)