Startfase 486 AS – Marine Aluminium AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Offshoremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.01.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Startfase 486 AS (org. nr. 997602382) erverver 100 % av aksjene i Marine Aluminium AS (org. nr. 988419486)